Развиване на умения за работа с контекста. Системен подход към семейството, двойката, групата, индивида

Обучителен курс от поредицата Теория и практика на системната психотерапия  (120 учебни часа) Курсът е подходящ за професионалисти, които искат да обогатят своите умения

Read More