Супервизия

Супервизията е неразделна част от работата на всички професионалисти, които работят в сферата на психичното здраве, образованието, социалната работа, превенцията, психо-социалната рехабилитация и др. Супервизията е този сегмент от терапевтичния процес на „помагане“, който осигурява задълбочаване, промяна, осъзнатост на терапевтичния контакт и дава възможност за неговото развиване в посока подходяща за нуждите на клиентите.

Нашият екип предлага супервизия през призмата на системния подход в психотерапията. Както и при работата с клиенти основен фокус е контекста, в който работим и възможните ресурси в личността на терапевта за преодоляване на конкретни трудности и/или осмисляне на терапевтичната работа през различните ѝ етапи.

Можем да консултираме и супервизираме работни екипи, ръководители на организации, отделни специалисти.

За връзка с нас: 0896753837 и 0889274114.