Как да разбираме тревожните разстройства в психотерапевтичната практика чрез системен подход

Институт по системна психотерапия организира уебинар  от поредицата Теория и практика на системната психотерапия Вместо да се опитваме да лекуваме индивиди, да лекуваме болните

Read More

Безстрашен – разпознаване, посрещане и работа с травматичен опит в контекста на помагащите професии

Семинар за професионалисти от поредицата Практика и теория на системната психотерапия Хората нямат нужда от дефиниция на травмата.  Необходимо е да можем да почувстваме

Read More