Институт по системна психотерапия

Психотерапия, обучения, супервизия
 
Институт по системна психотерапия

Да мислим и действаме системно в един все по-сложен свят

Поредица практически семинари

Място на провеждане гр. София, ул. Цар Самуил № 50 Г

Институт по системна психотерапия започва поредица от 9 еднодневни семинара (веднъж месечно от октомври 2023 до юни 2024) посветени на практическото приложение на системната психотерапия в различни сфери на психичното здраве – психотерапия, психо-социална рехабилитция, превенция, сферата на социалните услуги и образованието. Поредицата от семинари е подходяща за специалисти, които работят в различни сегменти на публичния сектор – здравеопазване, социални дейности и услуги, образование и други. Системният подход мисли, разбира и прави интервенции в контекста, което го превръща в ценна парадигма за специалисти, които всеки ден се сблъскват не само с  проблемите на конкретно семейство, група или индивид, а и с нуждата от промени в начина на функциониране на системата като цяло (системата, в която функционират нашите клиенти/пациенти, но и системата, в която работим и функционираме и ние). Често това е далеч по-решаващата стъпка към промяна и невинаги е толкова трудна и невъзможна, както очакваме.  

Предвидили сме теми, които да се фокусират и върху обществения и културния контекст – един често пренебрегван аспект на работата на помагащите специалисти. Свикнали сме да мислим, че е важно само и най-вече това, което правим в стаята за терапевтични интервенции. И докато възможностите ни за пряко въздействие върху социалния контекст са ограничени, то разбирането, мисленето, осъзнаването и неговото съпреживяване е неограничено. Това ни дава възможност да бъдем не толкова догматични, да бъдем гъвкави, съдействащи и разбиращи. В този смисъл тази поредица би била полезна и за специалисти от по-широк кръг професии – PR специалисти, корпоративни мениджъри и др., които имат отговорности към създаването на среда на развитие на своите работни места.

Може да участвате във всички семинари от поредицата или в тези от тях, чиито теми ви допаднат. Регистрацията ще бъде прекратена при запълване на максималния брой участници – 10 човека. Емейл за регистрация institute.systemic@gmail.com. Телефон за връзка и информация 0889274114 Иван Павлов. Всеки един семинар се провежда в събота и продължава от 10 до 17 часа. Таксата за участие се превежда по банков път (Банка ДСК, Институт по системна психотерапия ООД, IBAN BG68STSA93000027103382) или се заплаща на място. Такса за участие в един семинар 80 лв.

В рамките на поредицата от семинари ще бъде представена и информация за Обучителната програма по системна психотерапия на Института . Програмата е акредитирана от Българска асоциация по фамилна терапия и отговаря на националните обучителни стандарти и стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA–TIC).

Водещи на поредицата Валентина Маринова и Иван Павлов и гост преподаватели (в програмата на поредицата за 2024)

Валентина Маринова – системен психотерапевт, клиничен психолог и доктор по педагогика. Повече от 15 години опит в работата с двойки, индивиди, семейства и групи с различни емоционални, психо-соматични и психични проблеми и кризи. Преподавател и супервизор. Водещ на поредиците „Женското развитие и идентичност“, „Симптомите и диалогът с тях“ и „Премълчаното насилие на комунизма“. В публичния сектор съм работила повече от 15 години в сферата на зависимостите в различни области – превенция, социална рехабилитация, поддържащо лечение, болнично отделение. Консултирам и хора с онкологични заболявания и техните близки. Вписана в Регистъра на Българска асоциация по психотерапия. Редовен член на Българска асоциация по фамилна терапия.

Иван Павлов – системен психотерапевт и психолог. Повече от 15 години опит в работата с двойки, индивиди, семейства и групи. Преподавател и супервизор.  Водещ на поредицата „ Мъжкото развитие и идентичност“. В публичния сектор съм работил повече от 20 години. Имам опит в системата за протекция на деца в риск и в сферата на развитието на иновативни социални услуги за деца и семейства. Към момента работя в програма за поддържащо лечение на зависимости в психиатрична болница. Вписан в Регистъра на Българска асоциация по психотерапия. Редовен член на Българска асоциация по фамилна терапия. 

Програма на семинарите (октомври 2023 – януари 2024).

Програмата на следващите семинари (февруари – юни 2024) ще бъде обявена в началото на следващата година.

14 октомври 2023, събота 10.00 – 17.00 часа

Човекът като система – водещ Валентина Маринова

В този семинар участниците ще преминат чрез лично преживяване към разбирането за човека като система в контекста на човешките микро и макро системи. Това разбиране помага да развием сетива към човешкото общуване и взаимодействие като към кръгов процес и съответно да търсим решения на човешките затруднения през различна перспектива. Пренесено към работата с хора, подобен възглед помага да осмисляме проблемите и да търсим техните решения в системата от взаимодействия, а не в личностния профил на индивида. В семинара ще бъдат дадени примери как  системното мислене се прилага в психотерапевтичната практика. Ще бъде илюстрирано чрез практика и преживяване как може да бъде променена тенденцията в една система, за да развиваме оптимални взаимодействия, които съдействат за нашето развитие. 

18 ноември 2023, събота 10.00 – 17.00 часа

Двойка, в която има идентифициран пациент – водещ Иван Павлов

Разглеждане на емоционалната динамика в двойка, в която единият от партньорите е идентифициран пациент (развива симптоматика). Каква роля играе симптомът в отношенията в двойката? На какъв  етап от развитието се намира двойката в този момент и каква е връзката с появата му?  Можем ли да „събудим” ресурсите в двойката, така че да преформулират по нов начин отношенията помежду си?  В рамките на уъркшопа ще се работи по случай от практиката на водещия, който да подпомогне формирането на системни хипотези.

16 декември 2023, събота 10.00 – 17.00 часа

Интервенция чрез въпроси в психотерапията със семейства – водещ Иван Павлов

Всеки зададен въпрос по време на интервюто може да бъде разглеждан не само като средство за събиране на информация, а като елемент, който въвежда трансформация и промяна. Въпросите могат да са линейни или кръгови/циркулярни/ и да предизвикват различни ефекти по време на интервюто. Системният подход разглежда индивида като елемент от семейната система, т.е. поведението на индивида не се разглежда отделно и независимо от неговото обкръжение, а в тясна взаимовръзка с него. Поведението се определя не само от качествата на самия индивид, но и от правилата на взаимодействие и комуникация и от структурата на семейството. Това предполага използването на различен тип въпроси, които поставят фокуса именно върху модела на взаимодействие и формирането на специфичен семеен контекст. В семинара ще се представи конкретен модел за провеждане на първо интервю със семейства.

13 януари 2023, събота 10.00 – 17.00 часа

Групата е чудо и надежда – водещ Валентина Маринова

На участниците ще бъде демонстриран специфичен метод за работа с група, който се базира на системната епистемология. Ще говорим за това какво значи група, кога хората, които стоят в кръг стават група, кои са фазите на развитие на групата и какво значи групов процес. Но най-вече ще се потопим в усещането и преживяването, че групата е чудо и надежда. Наистина! 

 

 

 

Системно-диалектичен-мултистепенен мултифокусен подход

Автор Мина Полеми-Тодолоу, член на научния съвет на Атински институт за човека, Атина, Гърция, публикувано в Springer International Publishing AG 2018, J. L. Lebow et al. (eds.), Encyclopedia of Couple and Family Therapy Превод Валентина Маринова  Име на подхода Системно-диалектичен-мултистепенен мултифокусен подход Въведение Системно-диалектичен-мултистепенен мултифокусен подход в терапията, тренинга и …

Как да подкрепяме приятел или член на семейството ни, който има проблеми с психичното здраве

Източник Автор Sahaj Kaur Kohli Превод с незначителни съкращения Валентина Маринова Всеки от нас има отношение към психично здраве, така както всеки от нас има към физическото здраве. Въпреки все по широкото разпространение на проблемите, свързани с психичното здраве, все още върху тази тема има стигма. В световен мащаб водещата …

Да правим интервенции „слушайки“ семейната система

Институт по системна психотерапия организира практически oтворен (без такса за участие) семинар на тема Да правим интервенции „слушайки“ семейната система 19 май 2023, петък, от 17:30  до 21:30 часа  По време на семинара ще бъде представен случай със семейство от практиката на водещите и ще демонстрираме подход на работа, който …

Травмата от комунизма и семейните отношения (уъркшоп)

От поредицата Премълчаното насилие на комунизма На 20 май, събота 2023, ще се проведе преживелищен уъркшоп на тема „Травмата от комунизма и семейните отношения“. Уъркшопът има за цел да подпомогне и задълбочи личното разбиране за социалните и семейни травматични събития от живота в тоталитарно общество и последвалия посттоталитарен преход. Място …

Лея и нейният сън

  Автор Валентина Маринова             Когато през 2019 напуснах института, в който учих, а след това и работих повече от 20 години, си наех един малък, много скромен и дори минималистичен офис. В много отношения, включително и по вид, той много напомняше на първата ми квартира след като завърших университета …