Супервизационен семинар юни 2022

От поредицата Теория и практика на системната психотерапия

Супервизията е неразделна част от работата на всички професионалисти, които работят в сферата на психичното здраве, образованието, социалната работа, превенцията, психо-социалната рехабилитация и други. Супервизията е този сегмент от терапевтичния процес на „помагане“, който осигурява задълбочаване, промяна, осъзнатост на терапевтичния контакт и дава възможност за неговото развиване в посока подходяща за нуждите на клиентите.

Семинарът ще се проведе на 16-06-2022, четвъртък, от 14 до 18 часа. Краен срок за записване 13-06-2022 на мейл institute.systemic@gmail.com.  Телефон за връзка и информация 0896753837.  Водещите ще се свържат с всеки участник, за да получат информация за неговия професионален опит. Такса за участие – 50 лева (ако таксата се заплаща от организация – 70 лева). Максимален брой участници – 6 човека. Регистрацията ще приключи при запълване на местата.

За кого е този супервизационен семинар?

Супервизационният семинар е за психолози, социални работници, педагози, психотерапевти, които имат пряка работа с клиенти или пациенти в рамките на специфична институция от сферата на социалната работа, здравеопазването, образованието или собствена практика. В семинара могат да участват и колеги, които към момента нямат практика, като те ще имат по-различна роля в семинара. В рамките на семинара е предвидена възможност за разглеждане на 1 или 2 случая, в зависимост от броя на участниците. Семинарът е организиран по начин, който допуска два вида участие:

  • Колеги, които ще представят свой случай или част от работата си по него
  • Колеги, които няма да представят случай, но ще имат активна роля в отработването му

Водещи: Валентина Маринова и Иван Павлов

Двамата водещи имат психотерапевтичен тренинг по системна и фамилна психотерапия към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността. Те са преминали групов тренинг и обучение по арт- терапия в рамките на системната епистемология. Натрупали са дългогодишен опит в практическа работа с индивиди, партньорски двойки, семейства и групи. Вписани са в Регистъра на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия и са редовни членове на Българска асоциация по фамилна терапия. Имат редица разработени специфични инструменти за работа и силно вярват в използването на доказателствата, основани на практиката. Преподаватели по фамилна и арт психотерапия.

Институт по системна психотерапия е създаден през 2020 година от Валентина Маринова и Иван Павлов. Той развива следните основни дейности: клинична психотерапевтична практика; обучение и супервизия на професионалисти. Институтът е в процес на разработване на обучителна програма по системна и фамилна психотерапия, която да премине необходимата процедура по акредитация.

Какво е системна психотерапия?

Системната психотерапия възниква в средата на 20 век и създава революционно нов възглед за човешките проблеми, психичните болести, патологията и необходимите интервенции. На човека, който има психично разстройство започва да се гледа като на част от система (семейството), в което има дисфункционални модели на комуникация и неговото поведение дава информация и носи смисъл за цялата система. Виждането, че човекът е част от система от взаимодействия помага да се избегне стигматизацията на хората, които преживяват психично страдание и да се активизират автентичните ресурси на контекста, в който функционира клиента. Днес системната психотерапия е широко използван подход в различни сфери на психичното здраве и превенцията. Тя може да се осъществява с индивиди, двойки, семейства и групи. Системната психотерапия може да бъде и краткосрочен или дългосрочен метод на работа.