Развиване на умения за работа с контекста. Системен подход към семейството, двойката, групата и индивида

Обучителен курс от поредицата Теория и практика на системната психотерапия  (60 учебни часа)

Курсът е подходящ за професионалисти, които искат да обогатят своите умения и практика, да надграждат знанията си и да развиват личността си. Той може да е полезен и за студенти от различни специалности, които искат да разширят академичните си познания и да „надникнат” в практиката на психотерапията и консултирането. Курсът ще наблегне на развиването на умения за работа с двойки, семейства, групи и  индивиди и техния контекст чрез методите на фамилната психотерапия и арт психотерапията.

Водещи: Иван Павлов и Валентина Маринова

Двамата водещи имат психотерапевтичен тренинг по системна и фамилна психотерапия. Те са преминали групов тренинг и обучение по арт- терапия в рамките на системната епистемология. Натрупали са дългогодишен опит в практическа работа с индивиди, партньорски двойки, семейства и групи. Вписани са в Регистъра на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия и са редовни членове на Българска асоциация по фамилна терапия. Имат редица разработени специфични инструменти за работа и силно вярват в използването на доказателствата, основани на практиката. Преподаватели по фамилна и арт психотерапия.

Начин на работа

Курсът ще се провежда в малка група до 8 човека и ще се работи чрез различни психотерапевтични техники от областта на арт-терапията и фамилната терапия и за развиване на чувствителност към контекста, неговото оценяване и променяне за нуждите на личностната трансформация и израстване. В курса преобладава преживелищната работа, с внимание към детайлите на процеса, който разгръща групата. За целите на курса ще се използват „откъси” от клиничната практика на водещите, видео материали и учебна литература.

Регистрацията за участие се прави по емейл на institute.systemic@gmail.com. За допълнителна информация 0889274114 – Иван Павлов.

График на обучителните уикенди:

Месец март 2022

19 март, събота – 10.30 до 17.30 часа и 20 март, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец април 2022

9 април, събота – 10.30 до 17.30 часа и 10 април, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец май 2022

14 май, събота – 10.30 до 17.30 часа и 15 май, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец юни 2022

11 юни, събота – 10.30 до 17.30 часа и 12 юни, неделя – 10.30 до 16.00 часа.

Цена за участие в един обучителен уикенд 80 лева (320 лева за целия курс). Ако заплаща организация таксата за участие е 100 лева за участник (400 лева за целия курс). Таксата за участие се заплаща наведнъж или няколко пъти по банков път или на място.

Институт по системна психотерапия ООД, Банка ДСК, IBAN BG68STSA93000027103382.

Курсът сам по себе си не дава правоспособност за консултативна и психотерапевтична практика. Всеки участник ще получи сертификат за 60 часа практически тренинг.

Краен срок за записване за участие 11.03.2022 година.

Институт по системна психотерапия е създаден през 2020 година от Валентина Маринова и Иван Павлов. Той развива следните основни дейности: клинична психотерапевтична практика; обучение и супервизия на професионалисти. Институтът е в процес на разработване на обучителна програма по системна и фамилна психотерапия, която да премине необходимата процедура по акредитация. Настоящият курс ще бъде зачитан като хорариум в обучителната програма.