Развиване на умения за работа с контекста. Системен подход към семейството, двойката, групата, индивида

Обучителен курс от поредицата Теория и практика на системната психотерапия  (120 учебни часа)

Курсът е подходящ за професионалисти, които искат да обогатят своите умения и практика, да надграждат знанията си и да развиват личността си. Той може да е полезен и за студенти от различни специалности, които искат да разширят академичните си познания и да „надникнат” в практиката на психотерапията и консултирането. Курсът ще наблегне на развиването на умения за работа с двойки, семейства, групи и  индивиди и техния контекст чрез методите на:

  • фамилната психотерапия;
  • арт психотерапия; 
  • разказването на терапевтични истории (създаване на метафора).

Водещи: Иван Павлов и Валентина Маринова

Двамата водещи имат психотерапевтичен тренинг по системна и фамилна психотерапия. Те са преминали групов тренинг и обучение по арт- терапия в рамките на системната епистемология. Натрупали са дългогодишен опит в практическа работа с индивиди, партньорски двойки, семейства и групи. Вписани са в Регистъра на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия и са редовни членове на Българска асоциация по фамилна терапия. Имат редица разработени специфични инструменти за работа и силно вярват в използването на доказателствата, основани на практиката. Преподаватели по фамилна и арт психотерапия.

Начин на работа

Курсът ще се провежда в малка група до 8 човека и ще се работи чрез различни психотерапевтични техники от областта на арт-терапията, фамилната терапия и разказването на истории за развиване на чувствителност към контекста, неговото оценяване и променяне за нуждите на личностната трансформация и израстване. В курса преобладава преживелищната работа, с внимание към детайлите на процеса, който разгръща групата. За целите на курса ще се използват „откъси” от практиката на водещите, видео материали и учебна литература.

По време на курса ще бъдат спазвани всички предписания относно епидемичната обстановка и ако е необходимо, преминаване на част от работата в онлайн среда.

Регистрацията за участие се прави по емейл на institute.systemic@gmail.com. За допълнителна информация 0889274114 – Иван Павлов.

График на обучителните уикенди:

Месец октомври 2021

23 октомври, събота – 10.30 до 17.30 часа и 24 октомври, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец ноември 2021

20 ноември, събота – 10.30 до 17.30 часа и 21 ноември, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец декември 2021

11 декември, събота – 10.30 до 17.30 часа и 12 декември, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец януари 2022

15 януари, събота – 10.30 до 17.30 часа и 16 януари, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец февруари 2022

12 февруари, събота – 10.30 до 17.30 часа и 13 февруари, неделя – 10.30 до 16.00 часа;

Месец март 2022

12 март, събота – 10.30 до 17.30 часа и 13 март, неделя – 10.30 до 16.00 часа.

Месец април 2022

9 април, събота – 10.30 до 17.30 часа и 10 април, неделя – 10.30 до 16 часа

Цена за участие в един обучителен уикенд 80 лева (640 лева за целия курс). Ако заплаща организация таксата за участие е 100 лева за участник (800 лева за целия курс) . Таксата за участие се заплаща наведнъж или няколко пъти по банков път или на място.

Институт по системна психотерапия ООД, Банка ДСК, IBAN BG68STSA93000027103382

Курсът сам по себе си не дава правоспособност за консултативна и психотерапевтична практика. Всеки участник ще получи сертификат за 120 часа практически тренинг.

Краен срок за записване за участие 15.10.2021.

Институт по системна психотерапия е създаден през 2020 година от Валентина Маринова и Иван Павлов. Той развива следните основни дейности: клинична психотерапевтична практика; обучение и супервизия на професионалисти. Институтът е в процес на разработване на обучителна програма по системна и фамилна психотерапия, която да премине необходимата процедура по акредитация. Настоящият курс ще бъде зачитан като хорариум в обучителната програма.