Мъжкото развитие и идентичност

Водещ на поредицата е  Иван Павлов

До появата на новото семейство, каквото го познаваме днес, мъжете осигуряваха прехраната и се чувстваха на мястото си в тази своя роля, те бяха глава на семейството, но почти не участваха в емоционалното му развитие. Тази представа за бащата се задържа дълго – от края на Средновековието до шейсетте години на миналия век. В тези години едновременно с настъпването на глобални социални и икономически промени мъжете узряха за идеята, че могат да бъдат пълноценна част от семейството, да се грижат за децата си и да носят както екзистенциална, така и емоционална отговорност за тях. Започнаха постепенно да разбират и нуждата от предоговаряне и пълноправно ангажирано участие в партньорските отношения. Мъжкото развитие и идентичност е поредица, която започнах да водя през 2016, опитвайки се чрез различни семинарни, групови форми  и участия в дискусионни форуми да повдигам съвместно с участниците (мъже, двойки) важни въпроси, касаещи бащинството, партньорството и мъжката идентичност. За участниците, които имат желание за терапевтична работа се продължава с индивидуални, семейни или брачни консултации.

Темите, по които е работено досега в поредицата са:

  • Как да бъдеш добър партньор и родител днес
  • Кой съм Аз или дългият път към идентичността
  • Да си баща може и да е забавно
  • За мъжката идентичност, бащинството и семейството
  • За възмъжаването или как се възпитават момчета
  • Бащата и ролята му в отглеждането и възпитанието на децата
  • Група за подкрепа и търсене на решения. Групата е предназначена за мъже, които са в процес на развод/раздяла или в личен план са в период след прекратяване на брака или интимна връзка.