Женското развитие и идентичност

Водещ на поредицата е Валентина Маринова

Женското развитие и идентичност е поредица, която от 2010 съм насочила към съвременното разбиране на социалната роля на жената, нейното развитие и кризи. Състои се предимно от групова терапевтична работа и образователни семинари по различни теми. Основен акцент е как социалната роля на жената се променя в последните десетилетия и до какви кризи води това в семейството, в брачните отношения, в отношенията родител/дете. Веднъж в месеца организирам семинари и уъркшопи от тази поредица по различни теми. За участниците, които имат желание за терапевтична работа се продължава с индивидуални, семейни или брачни консултации.

Темите, по които е работено досега в поредицата са:

  • Партньорът и свързването с другия
  • Отношенията между майка и дъщеря – ключови за женската идентичност
  • Възрастовите етапи в живота на жената
  • Промяната на социалните роли на жената в традиционното, индустриалното и глобалното общество
  • Взаимодействието между родителите – модел за порастването на момичето
  • Съвременната жена – между автономността и зависимостта
  • Жената и “спрелите часовници”. Какво става с женствеността при тоталитарните общества? Как усвоените модели влияят на това, което днес препредаваме на дъщерите си?
  • Жената като лечителка
  • Признаци на семейно благополучие и ролята на майката в тях
  • Привързаността като окови – диалогът между родители и деца
  • Здравословната сила на негативните чувства
  • Как децата да растат уверени, да имат самочувствие и да постигат успехи
  • Семейното възпитание и умението да създаваме приятелства
  • Психосоматика на човешките отношения