Фамилна психотерапия

Фамилната психотерапия е терапия на семейството, а не на конкретен негов член. Разбира се, доста често някой от семейните членове, предимно родителите или порасналите вече деца, се обажда да потърси помощ за друг семеен член, който с поведението си буди тревога и притеснения за останалите. Свързването с психотерапевт е част от опитите на семейството да намери разрешение на проблемна ситуация или криза, в която се намира и в този смисъл то е свързано с надежда и стремеж да се помогне. При фамилната психотерапия се стъпва на разбирането, че семейството е естествен и сигурен източник на подкрепа, разбиране, стимулиране към развитие. В същото време като всяка жива група, семейството преминава през кризи, конфликти, болести и болки. Семейната психотерапия е подходяща, когато:

  • по някаква причина нормативни житейски събития отключват криза, с която семейството не може да се справи с познатите досега начини (тръгване на дете на детска градина, училище, връщане на майката на работа след майчинство и др.);
  • поведенчески проблеми при едно от децата;
  • психосоматика при дете и/или друг семеен член;
  • развод и повторен брак/съвместно съжителство;
  • наличие на психично заболяване на член на семейството;
  • употреба на алкохол, наркотици;
  • анорексия;
  • други.