Тийнейджъри и млади хора с поведенчески, психосоматични и психиатрични симптоми

Изглежда не е случайно, че в определени възрастови етапи по-често се появяват поведенчески, психосоматични и психиатрични заболявания при тийнейджърите и младите хора. Например симптомите характерни за  юношеската шизофрения и другите нарушения на психиката могат да представляват обречен на неуспех начин за разрешение на семейните проблеми  в стадий от живота на семейството, свързан с критични промени, към които то не успява да се адаптира. Като развива проблем, който го прави социално неадекватен, юношата остава дисфункционално обвързан в системата на семейни отношения и не успява успешно да се справи с важни задачи свързани с персоналната си емоционална и социална зрялост. Психотерапевтичната подкрепа на цялото семейство в този първоначален етап от развитието на симптомите може в много случаи да се окаже решаваща за предотвратяването на трайна хоспитализация и хронифициране  на състоянието. Екипът ни работи активно с опитни лекари психиатри при нужда от консултация.

Как е организирана психотерапевтичната ни работа?

  • Организиране на първа сесия с всички членове на семейството.
  • В първата сесия участват двама психотерапевти от екипа на института
  • Оценка на заявената проблематика и договаряне на броя сесии и начина за провеждане на психотерапията, в която участват различни семейни членове.
  • Препоръчителен брой сесии – минимум 10. Те се провеждат през определен интервал, съобразен с конкретиката на случая.
  • След завършване на договорения брой сесии се предоговарят целите за бъдеща психотерапевтична работа или се приключва работата.
  • Договаряне на контролни и проследяващи сесии.

За информация и записване на час Валентина Маринова 0896753837 и Иван Павлов 0889274114.