Психотерапия на тревожни разтройства, страхови състояния и фобии

В рамките на епистемологията на стратегическата психотерапия формирането на фобическата реакция не се определя от изначалното събитие, а от всички тези действия които предприема човек, за да избегне възникването на страховото преживяване! Това означава, че предприетите действия от човека да избегне появата на страха водят постепенно до усложняване на неговото състояние. Това довежда до пълно фобическо възприемане на действителността. Човек достига до състояние на безпомощност. Разширява се репертоара и прага на страха. Прагът на възприемане на страха намалява.

В този случай се ползват две поведенчески стратегии: 1) Избягване на ситуацията предизвикваща страх. Търсене на помощ. Получава се двойно послание: „Аз ти помагам защото си ми скъп“ и „Аз ти помагам защото си болен“! Това последователно се повтаря и затвърждава и усложнява състоянието на пациента. Благодарение на повтарящите се последователности се формира траен модел. Това от кибернетична гледна точка е взаимодействие между човека и неговия страх. Тази повтаряемост е поддържане на равновесието, даващо стабилност. В случая става въпрос за нефункционално патологично равновесие. Всяка система има две тенденции – хомеостаза и промяна. В основата са позитивната и негативната обратни връзки. Образува се кръгова динамика на взаимодействие между човека и действителността. Именно усилията водят до влошаване на ситуацията. Има нужда от намесата на външен за системата елемент (психотерапевт).

За записване на консултация: Иван Павлов, тел. 0889274114 и igpavlov@abv.bg.