Области на работа

Първична консултация – това е първата среща между терапевта и клиента. Тя служи, за да се направи диагностична оценка на заявката и потребностите на клиента и да се договори начина и формата на психотерапевтичната работа. При необходимост може да се направи насочване към друг здравен специалист. Работим в мрежа с колеги с дългогодишен опит в различни сфери на психичното и соматичното здраве.

Психотерапевтичните сесии продължават 60-90 минути, като тяхната честота се договаря между терапевта и клиента.

Екипът ни работи в следните области от сферата на психичното здраве:

  • проблеми, трудности и кризи в брачната двойка;
  • проблемно детско-юношеско поведение: употреба на психоактивни вещества, затруднения в училище, агресивно поведение; детски страхове и тревожност;
  • психотерапия при различни остри или хронични соматични заболявания за подобряване на общото състояние и качеството на живот;
  • психотерапия при психосоматични заболявания;
  • зависимо поведение в зряла възраст – алкохолна зависимост, хазартна зависимост и др.
  • емоционални и психични разстройства при възрастните – тревожност, депресия и други.