Психотерапевтична практика

Първична консултация – това е първата среща между терапевта и клиента. Тя служи, за да се направи диагностична оценка на заявката и потребностите на клиента и да се договори начина и формата на психотерапевтичната работа. При необходимост може да се направи насочване към друг здравен специалист. Работим в мрежа с колеги с дългогодишен опит в различни сфери на психичното и соматичното здраве.

Психотерапевтичните сесии продължават 60-90 минути, като тяхната честота се договаря между терапевта и клиента.

Повече за нашата работа можете да прочетете в подрубриките на страницата:

  • Консултиране на хора с онкологични заболявания и техните близки
  • Области на работа
  • Психотерапия на двойката
  • Психотерапия на тревожни разстройства, страхови състояния и фобии
  • Психотерапия при психосоматични проблеми
  • Фамилна психотерапия
  • Тийнеджъри и млади хора с поведенчески, психосоматични и психатрични разстройства