Какво е системна психотерапия

Системната психотерапия възниква в средата на 20 век и създава революционно нов възглед за човешките проблеми, психичните болести, патологията и необходимите интервенции. На човека, който има психично разстройство започва да се гледа като на част от система (семейството), в което има дисфункционални модели на комуникация и неговото поведение дава информация и носи смисъл за цялата система. Създателите и пионерите на системния подход започват да работят със семейства, като насочват своите интервенции към реорганизация на цялата система, така че дисфункционалното поведение да стане ненужно. Виждането, че човекът е част от система от взаимодействия помага да се избегне стигматизацията на хората, които преживяват психично страдание и да се активизират автентичните ресурси на контекста, в който функционира клиента.  

Днес системната психотерапия е широко използван подход в различни сфери на психичното здраве и превенцията. Тя може да се осъществява с индивиди, двойки, семейства и групи. Системната психотерапия може да бъде и краткосрочен или дългосрочен метод на работа.

Кой може да практикува психотерапия?

Психотерапията е отделна професия, различна от психолог, психиатър, клиничен психолог и други. В България правоспособност за упражняване на психотерапевтична практика имат специалистите, включени в Регистъра на психотерапевтите в България  или в регистъра на друга Национална асоциация, която обединява психотерапевтите от конкретна психотерапевтична модалност.

Българска асоциация по психотерапия е националната акредитираща организация на психотерапевтите в България. Тя е член на Европейската асоциация по психотерапия и всички нейни редовни, квалифицирани и групови членове отговарят на европейските изисквания за практикуване и обучение по психотерапия.