Иван Павлов

Квалификация и образование

2014 – Психотерапевт, вписан в Регистъра на психотерапевтите към Българска асоциация по психотерапия

1994 – 2000 Магистър по психология, ЮЗУ „Неофит Рилски“, специализация по социална психология

2003 – 2004 Обучение за обучители по социална работа с деца и семейства

2010 – 2012 Обучение за обучители по приемна грижа към „Core Assets“, Великобритания

1999 – 2012 Психотерапевтичен тренинг и обучение по системна фамилна и арт -психотерапия към Психо-социален институт за семейството (ПСИС), част от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността. ПСИС е пълен член на Камарата на Тренинг институтите по фамилна терапия към Европейската асоциация по фамилна терапия

Участие в множество семинари, конференции и други професионални форуми в България и чужбина.

Психотерапевтична практика и професионален опит

2001-2010 Ръководи отдел „Закрила на детето“ и осъществява психологическо консултиране на деца и семейства в риск, осиновители и кандидат-осиновители  при дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, Агенция за Социално подпомагане 

2009 Семеен-консултант и психотерапевт в Медицински център „Кортекс“

2010-2012 – Управлява  Дом за деца от 7 до 18 г. „Асен Златаров“ и развитието на иновативни социални услуги за деца и семейства в град София, Фондация „За Нашите деца“

2014-2015 Психолог в Център за настаняване от семеен тип „П. Р. Славейков“ 

2015 –  Психотерапевт по проект „Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики“, реализиран от Институт за социални дейности и практики

2016-2018 Психолог в Център за почасово предоставяне на услуги на хора с увреждания към столичен район „Средец“

2013 и до момента Психолог към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм

2007 до момента – Консултативна и психотерапевтична практика с двойки, семейства, групи и индивиди

Обучителна дейност и преподавателски опит

2006-2007 Обучител на професионалисти работещи в отделите за „Закрила на детето“  

2012-2014 Обучение на обучители по приемна грижа по проект на Агенция за социално подпомагане

2013 – 2020 Преподавател към Психо-социален институт за семейството (ПСИС), част от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, Програма Фамилно и брачно консултиране

2013-2020  Преподавател към Българска асоциация по арт-терапия