Психотерапия, обучения, супервизия
 
Институт по системна психотерапия

Валентина Маринова

Квалификация и образование

2009 – Психотерапевт, вписан в Регистъра на психотерапевтите към Българска асоциация по психотерапия

2010-2012 Доктор по педагогика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1992 – 1997 Магистър по психология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1995-2002 Психотерапевтичен тренинг и обучение по системна фамилна и арт психотерапия към Психо-социален институт за семейството (ПСИС), част от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността. ПСИС е пълен член на Камарата на Тренинг институтите по фамилна терапия към Европейската асоциация по фамилна терапия.

2001 Пълен тренинг за работа в терапевтични общности за зависими, КЕТЕА, Гърция

2006 Интензивен курс по процесна психология, Портланд център, САЩ

Участие в множество семинари, конференции и др. професионални форуми в България и чужбина.

Психотерапевтична практика и професионален опит

1999-2002 Психолог в Център за семейството и децата към общините Лозенец, Средец и Триадица, гр. София

2004-2012 Клиничен психолог и Ръководител на Отдел „Превенция“ към Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите към Столична община

2012 Фамилен психотерапевт към „Фондация за нашите деца“

2013-2019 Психолог към Дневен стационар за лечение на зависимости към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм

2020 – до момента Главен експерт в отдел Зависимости към Дирекция по психично здраве и превенция на зависимостите, Национален център по обществено здраве и анализи 

2003 до момента – клинична психотерапевтична практика с двойки, семейства, групи и индивиди

Обучителна дейност и преподавателски опит

2007 – 2019 Преподавател към Психо-социален институт за семейството (ПСИС), част от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността. Програма Фамилно и брачно консултиране.

Преподавател към Българска асоциация по арт-терапия, програма „Арт-терапията като метод в консултирането, превенцията и рехабилитацията“.

2012 до момента Хоноруван преподавател, водещ на практикум към Магистърска програма „Социална работа с деца и семейства“ към Факултет по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Автор на редица публикации в сферата на психичното здраве и превенцията, социалното, обществено и семейно здраве.

Участник в различни проекти в сферата на социалните услуги. Подпомагане с доброволческа работа на дейности, свързани с маргиналните общности и култури. Участник и организаратор на множество работни срещи, посветени на процеса на декомунизация на България и страните от бившия социалистически лагер. Водещ на група Премълчаното насилие на комунизма.