Симптомите и диалогът с тях

рисунка Даниел Ван Дийн, 10 г.
Рисунка Даниел Ван Дийн, 10 г.

Симптомите и диалогът с тях е поредица от семинари, интерактивни дискусии и уъркшопи, която започна през 2018. Тя е посветена на осъзнаването на връзката между телесното и психичното страдание, на задълбочаването на разбирането за това колко много можем да си помагаме и да си пречим в същото време, когато се намираме в процес на възстановяване и/или оздравяване. В поредицата се работи по преживелищен начин в групов формат. Задачата ни е да помогнем на участниците да бъдат по-сензитивни, рефлективни и милостиви към своите страдания и това на близките за тях хора, като в същото време черпят от богатството на личностните си ресурси.

„Всички ние трябва да бъдем част от Земята, а не неин външен враг, който се опитва да ѝ натрапи собствената си воля. Ние, които познаваме значението на свещените лули, знаем още, че като част от Земята, не можем да нараним никоя нейна част, без да нараним самите себе си”. Ламе Деер, сиукски шаман