Обикаляне около кофите за смет

Сн. Николай Миланов

Обикаляне около кофите за смет е моята мечта да пиша. Обикаляне около кофите за смет е моето начало в професията ми като психолог и психотерапевт. Обикаляне около кофите за смет е най-точната метафора, която съм срещала за моя живот. Откраднах я от една книга на Вирджиния Сатир през 1996. И оттогава не е спряла да бъде актуална за мен. Тази метафора ме плени с това, че дава възможност да погледна без страх на търсенето и опитването да намеря нещо ценно в нещата, които се случват. Помага ми да бъда близка с хора като мен, но и с тези, чийто опит и преживявания са много различни. Да мога да се доближа до това, което ме плаши и да остана с отвореност, която помага да продължа.

Обикаляне около кофите за смет е заглавието на книга, която започнах да пиша през 1997. И не съм довършила още. Ето нейната първа страница ТУК.

Валентина Маринова