Поредици

Поредици са тематични рубрики, които поддържаме редовно. Те се реализират в групов формат и имат образователен характер. Подходящи са за хора с различни интереси и професия.

Обикаляне около кофите за смет е авторска рубрика, в която са публикациите на Валентина Маринова, вдъхновени от работата ѝ като психотерапевт и обучител, от срещите с хора и събитията, които се случват в България и извън нея. Публикациите са разположени в категорията със същото име.

Женското развитие и идентичност е проект, който съществува от 2010. Състои се от образователни семинари и уъркшопи, посветени на съвременното ни разбиране за женската идентичност. Актуалните събития можете да намерите в категорията със същото име. Водещ на поредицата Валентина Маринова.

Мъжкото развитие и идентичност е проект, който води началото си от 2013. Състои се от образователни семинари и уъркшопи, посветени на съвременното ни разбиране за мъжката идентичност. Актуалните събития можете да намерите в категорията със същото име. Водещ на поредицата Иван Павлов.

Симптомите и диалогът с тях е поредица, която разработваме от 2018. Тя е посветена на психосоматичните проблеми и разстройства, осъзнаването на връзката между тялото и психичните преживявания на човека в контекста, в който живее. Водещи на поредицата Валентина Маринова и Иван Павлов.

Премълчаното насилие на комунизма е проект в развитие. Той е посветен на задълбочаването на разбирането ни за социалните и лични травми от живота в тоталитарно общество и последвалия посттоталитарен преход. Публикации и събития, свързани с този проект, можете да намерите в категорията със същото име.