Обучение

Институт по системна психотерапия провежда обучителни курсове за специалисти и организации, които работят в сферата на психологичното консултиране, социалната работа, образованието и здравеопазването. Двете основни обучителни поредици са Системна арт-терапия и Теория и практика на системната психотерапия.

Екипът ни може да подготви дизайна на обучение, което е по конкретна ваша заявка. Можете да се свържете с нас на: institute.systemic@gmail.com и 0889274114.