Консултиране на хора с онкологични заболявания и техните близки

Излишно е да правя обширно встъпление по темата за срещата на пациента и неговите близки с диагнозата „рак“. Тази среща е ужасна, травмираща и често променя живота на ангажираните с конкретния случай завинаги. От една страна в онкологията нещата са много сложни, непредвидими, различни при всеки конкретен казус. От друга страна самата здравна система в България така е организирана, че често усложнява дългия процес на лечение и възстановяване на пациентите, защото липсва информация, губи се връзката между различните медицински звена и се пренебрегват неимоверно емоционалните потребности на пациентите. Като човек, който мина по този път с един от най-близките и скъпи за мен хора, бих искала да бъда от помощ на пациентите с онкологични заболявания и техните семейства. Загубата на почва под краката и на сигурността в живота не подминава никой, който разбере, че му предстои този труден и неясен път с диагноза рак. Подкрепата за пациента и близките, разбирането, успокояването, адаптирането към нов начин на живот, е ключово за процеса на възстановяване. В същото време това е най-липсващото звено от грижите за пациентите.

Можете да си запишете час за психологическа консултация на тел 0896753837 или на vkmarinova@gmail.com. Записването на час става всеки работен ден от 10 до 12 часа, като провеждането на консултациите ще бъде максимално съобразено с възможностите на пациента и неговите близки. Консултациите са с намалена такса.

Валентина Маринова – клиничен психолог и доктор по педагогика. Психотерапевт с дългогодишна практика, вписана в Регистъра на терапевтите в Република България на Българска асоциация по психотерапия.