Kонтакти

За записване на час за консултация

Валентина Маринова – тел. 0896753837, vkmarinova@gmail.com

Иван Павлов – тел. 0889274114, igpavlov@abv.bg

Провеждането на консултациите е гъвкаво и съобразено с времето на клиентите. Можете да използвате контактите за коментари и запитвания относно публикациите в сайта, проекти, заявка за обучения и супервизия. Практикуваме онлайн консултиране при специфични ситуации и ако това е единствена възможност.

Адрес: София 1301, ул. Цар Самуил 50, вх. Г, в близост до бул. Ал. Стамболийски и Немската гимназия.

Карта на мястото